I. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:

1. Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó hội đủ các điều kiện sau:

2. Những trường hợp không được bảo hành hoặc phát sinh phí bảo hành:

 

II. THỜI HẠN BẢO HÀNH:

Call Now Button