Chính sách bảo hành

I. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:

1. Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó hội đủ các điều kiện sau:

  • Sản phẩm đó được áp dụng chính sách bảo hành (sẽ ghi rõ trên website nếu có).
  • Sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất.
  • Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành.
  • Còn giữ hóa đơn mua hàng tại DuocmyphamTH.com.

2. Những trường hợp không được bảo hành hoặc phát sinh phí bảo hành:

  • Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm hoặc sản phẩm bị rớt, bể.
  • Sản phẩm xảy ra lỗi do người dùng sử dụng sai cách, không tuân thủ các nguyên tắc và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

 

II. THỜI HẠN BẢO HÀNH:

  • Thời hạn bảo hành dựa theo thời hạn được ghi trên website và được tính kể từ ngày sản phẩm được bán ra.